Det civila samhället [avsnitt 4]

I höstens första avsnitt diskuterar Rena Rama Samhällspodden civilsamhället och fenomenet shrinking civic space (krympande utrymme för civilsamhället)

Vad definierar det civila samhället, vilka grundvalar vilar det på, vilken funktion fyller det i ett öppet demokratiskt samhälle och framför allt: vad betyder den utveckling som vi ser i världen idag, där civilrättsorganisationsers möjlighet att verka inskränks på olika sätt?

Louise, Mattias och Rouzbeh sitter i studion tillsammans med en gäst: Anna Hedin. Hon har skrivit sin kandidatuppsats inom mänskliga rättigheter om huruvida det går se tendenser på ett inskränkande av civilsamhället i Sverige idag. Vi tar även up situationen i Ungern, Ryssland och Israel.

Nedan finns en lista med lästips i vanligt ordning.

  • ”State of Civil Society report2018”, CIVICUS LÄNK
  • ”Is the space for civil society really shrinking?”, IDEA LÄNK
  • ”SHRINKING SPACE FOR CIVIL SOCIETY.  CHALLENGES IN IMPLEMENTING THE 2030 AGENDA”, Forum SYD LÄNK
  • ”Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU”, EU Agency for Fundamental Rights LÄNK
  • ”A Shared Society? The independence of the voluntary sector in 2017.” Brittisk rapport från Civil Exchange LÄNK 
Play

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *