Det civila samhället [avsnitt 4]

I höstens första avsnitt diskuterar Rena Rama Samhällspodden civilsamhället och fenomenet shrinking civic space (krympande utrymme för civilsamhället)

Vad definierar det civila samhället, vilka grundvalar vilar det på, vilken funktion fyller det i ett öppet demokratiskt samhälle och framför allt: vad betyder den utveckling som vi ser i världen idag, där civilrättsorganisationsers möjlighet att verka inskränks på olika sätt?

Louise, Mattias och Rouzbeh sitter i studion tillsammans med en gäst: Anna Hedin. Hon har skrivit sin kandidatuppsats inom mänskliga rättigheter om huruvida det går se tendenser på ett inskränkande av civilsamhället i Sverige idag. Vi tar även up situationen i Ungern, Ryssland och Israel.

Nedan finns en lista med lästips i vanligt ordning.

 • ”State of Civil Society report2018”, CIVICUS LÄNK
 • ”Is the space for civil society really shrinking?”, IDEA LÄNK
 • ”SHRINKING SPACE FOR CIVIL SOCIETY.  CHALLENGES IN IMPLEMENTING THE 2030 AGENDA”, Forum SYD LÄNK
 • ”Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU”, EU Agency for Fundamental Rights LÄNK
 • ”A Shared Society? The independence of the voluntary sector in 2017.” Brittisk rapport från Civil Exchange LÄNK 
Play

Rosa Luxemburg [avsnitt 3]

En revolutionär med hjärta

Rena Rama Samhällspodden tillägnar vårens sista avsnitt åt Rosa Luxemburg (1871-1919), en av våra tiders största tolkare av Karl Marx och en socialist som med sin sylvassa penna och sällsynta förmåga att tala till folkmassorna bedrev en politisk kamp emot kapitalismen och för en klassfria värld.

Rosa var judinna och kvinna i en tid präglad av antisemitism och könsdiskriminering. Trots att hon, på grund av sitt kön, inte hade rösträtt var hon en av ledarna för den internationella socialistiska rörelsen. För detta fick hon, tillsammans med sina medkämpar, betala ett dyrt pris – i januari 1919  mördades hon blott 47 år gammal. Mördarna tillhörde en av de många högerextrema tyska frikårerna (självständiga militära styrkor) som samarbetade med det socialdemokratiska partiet (SPD) för att stävja den oorganiserade revolution som svepte genom Tyskland vid årskiftet 1918-1919.

Rosa levde och verkade i en brytningstid och var också genom sin internationalism inbegripen i samtal och kamp i ett flertal länder (Tyskland, Ryssland, Polen) och i det här avsnittet vill vi ge en kontext till hennes kamp, tankar och liv. Kanske behöver man läsa in sig lite för att hänga med i svängarna — förhoppningsvis blir man intresserad och vill läsa mer! Bok och poddtips kommer här:

 • Rosa Luxemburg, The Rosa Luxemburg reader Monthly Review Press, 2004
 • Nina Björk, Drömmen om det röda : Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek, Bonnier, 2017
 • Kate Evans, Red Rosa: A Graphic Biography of Rosa Luxemburg, Penguin Random House, 2015
 • Sebastian HaffnerFailure of a Revolution: Germany 1918-1919, Banner Press, 1986
 • In our time with sir Melvyn Bragg, Rosa Luxemburg, BBC 4, LÄNK
Play

Den accelererande tiden [avsnitt 2]

Den sociala accelerationen av tid, filmen Amatörer, och vår förståelse av välfärd.

Andra avsnittet av Rena Rama Samhällspodden inleds med en diskussion kring Gabriela Pichlers nya film Amatörer. Filmen skildrar en småstad i Sverige och vi får följa människoöden, samhället och livet i den lilla orten genom två tonåringars ögon. Integration, arbetslöshet, levnadsvillkor och jämlikhet är ämnen som tas upp.

Därefter tar vi oss an en teori av den tyska sociologen Hartmut Rosa. Vi utgår från hans begrepp social acceleration, som han använder för att beskriva och kritiskt analysera det moderna samhället. Vad innebär konstant utveckling och effektivisering i samhället? Vad är det vi vill komma åt och hur påverkar denna ständiga acceleration människors psykiska hälsa?

Avslutningsvis diskuterar vi den svenska välfärdens representation i media med exempel ur aktuella Tv-serier. Välfärden är korrupt, torr och stelbent – filantropin visar oss mellanmänsklig sannhet och värme. Vilken plats har välfärden när folkhemmet försvunnit? Välfärden konkurreras ut i det mediala utrymmet – äntligen får du endorfinerna du behöver, snabbt, enkelt och oändligt – av en influencer nära dig.

I studion sitter Louise Burenby, Rouzbeh Parsi, Jeanna Isaksson och Rasmus Göthberg.

 • Gabriela Pichler, Amatörer, 2018, 102 minuter, LÄNK, trailer LÄNK
 • Hartmut Rosa, ”Living in Times of Acceleration”, föreläsning, 2017-02-22,  LÄNK
 • Hartmut Rosa, Social Acceleration: A New Theory of Modernity, Columbia University Press,  2013.
 • Magnus Danielson, ”Paternalism, samhällsgranskning och filantropi – mediala modeller för engagemang i välfärdsfrågan” i Swärd, Hans (red.), Den kantstötta välfärden, Studentlitteratur, 2017
 • Jockiboy och socialtjänsten, LÄNK
 • Den hemlige miljonären, LÄNK
 • Sofias änglar, LÄNK
Play

En början: Jobb och självhjälp [avsnitt 1]

Individens utsatthet och självhjälpslögnen

I vårt premiäravsnitt tittar vi på hur den moderna arbetsmarknaden med alla dessa tillfälliga jobb skapar existentiell ångest  – och hur i slutändan den enskilde individen förväntas hantera detta alldeles på egen hand.  Vi hinner också ta oss en titt på mänskliga rättighetsfestivalen som gick av stapeln i Lund 16-18/3!

 • Ivor Southwood, Prekaritet 2.0,  Tankekraft, 2011 [original: Non-stop inertia]
 • Svend Brinkmann, Stå fast. Vägra vår tids utvecklingstvång. Norstedt, 2015
 • Seneca, ”Who Is Seneca? Inside The Mind of The World’s Most Interesting Stoic”, Daily Stoic, LÄNK
 • Seneca, Stanford Encylopedia of Philosophy, 2015, LÄNK
 • Tim Ferris, ”Why you should define your fears instead of your goals”, TED talk, april 2017, LÄNK

Avsnittet finns här:

Play